Puls- & Laktat

Puls & Laktatmätning

Många vet att hästen har en vilopuls på 28-40 slag, men vet lika många hur hästens hjärta arbetar under träningspasset? Med pulsmätaren kan du få god hjälp att anpassa träningen för hästen på bästa sätt, och också tidigt upptäcka om något inte står rätt till.

Jag utför både puls- och laktatmätningar samt är återförsäljare av POLAR pulsmätare för häst. Du kan också hyra en pulsmätare av mig för att prova på hur det är att träna häst med pulsmätare.

Pulsmätning


Pulsmätaren fungerar lika bra att använda på dig själv i din träning som till hästen. Till häst finns ett större pulsbälte som du fäster kring bålen på den. Det går lika bra att använda pulsmätaren vid körning som vid ridning, eller för att kontrollera hästens puls i boxen.

På bältet sitter en sändare som trådlöst skickar information till klockan, som du kan ha på armen eller fastsatt på vagnen. Klockan visar både sträckan, hastigheten, tiden för träningspasset och givetvis pulsen.

Du kan också ladda upp filerna som finns i klockan till ett konto på POLAR´s webbtjänst där du kan samla all din träningsdata och även få upp en kartbild över den sträcka du tränat på.

Pulsmätaren visar hästens realpuls, alltså den aktuella pulsen hästen har under träningspasset.

Högpresterande hästar som kräver god kondition behöver träna på hög intensitet för att utveckla sin syreupptagningsförmåga. När man tränar på så hög intensitet är det svårt att exakt veta hur träningen belastar hästen och det är där pulsmätaren kan vara till god hjälp. Den visar hur högt hästen kommer i puls under själva arbetet och du har också nytta av att följa hur snabbt hästens puls sjunker, vilket indikerar hur snabbt hästen återhämtar sig efter en intervall eller efter hela arbetets slut.


Laktatmätning


Lite slarvigt talar vi i vardagen om att kroppen får mjölksyra när den blir trött. Men så här fungerar det egentligen:

När kroppen omvandlar energi vid muskelarbete och bryter ner ATP, blir det bland annat pyruvat som slutprodukt.

Pyruvat används av kroppen till att omvandla ny energi inne i muskelcelles mitokondrie. När träningsbelastningen är så hög att pyruvatet inte hinner omvandlas inne i mitokondrien ansamlas den inne i muskelcellen. Där fästs en vätejon till en pyrovatmolekyl och det bildas då istället något vi kallar för laktat.

Kroppen använder laktat för att omvandla ny energi och laktat kan omvandlas till glukos i levern igen.

När laktathalterna är för höga i kroppen på grund av för högintensivt arbete behöver kroppen använda syre för att förbränna den mängd laktat som finns där. För att få tillgång till syre, behöver intensiteten i arbetet sänkas.

Att mäta mängden laktat i kroppen ger en indikation på hur hårt kroppen får jobba för att utföra ett visst arbete.

Man kan också lära kroppen att förbränna laktat på ett mer effektivt sätt, främst genom intervallträning.


Hur går det till?


Pulsmätning kan genomföras överallt. Vi har gjort tester på hästar i ridhus, ute på terrängbanor, travbanor och galoppbanor.

Du kan hyra en pulsmätare av mig vid ett enstaka tillfälle om du först vill prova på hur det fungerar med en pulsmätare, innan du bestämmer dig för att köpa dig en egen pulsmätare.


Ibland gör jag mätningar på hästar med både koll på pulsen och på mängden laktat i kroppen. Där är det mer viktigt att fundera på vad det är för moment vi vill mäta. De flesta mätningar har jag genomför på travhästar, där vi främst mäter vad den ordinarie träningen ger dem.


Det är viktigt att pulsmätaren registrerar hela träningspasset för att vi sedan ska kunna koppla pulsen till mängden laktat i blodet.

Vi tar sedan två eller flera blodprover på hästen under träning, och analyserar detta direkt på fält, för att få fram mängden laktat i blodet. Vanligt är också att vi tar ett återhämtningsprov för att se hur snabbt hästen har förbränt sin laktatmängd i kroppen.


Värdena som vi får fram analyserar jag och ger rekommendationer om hur träningen kan fortskrida. Riktigt roligt är att de hästar som jag genomfört sådana här mätningar på har efter mindre ändringar i träningen gått ut och vunnit lopp.