Massage

Massage & manipulationer

Massage


Massagen är en del av det jag gör när jag går igenom och behandlar en häst. Muskler ljuger inte. En spänd och öm muskel talar om att hästen har ett problem som är kopplad till området. Det kan vara allt från ömma triggerpunkter, till en spänd och kontraherad muskel eller muskelfästen som hästen reagerar i vid palpationen. Beroende på vad, använder jag olika tekniker för att massera och behandla muskeln.

En spänd och öm muskel påverkar hästens prestationsförmåga negativt, eftersom muskeln då inte har full kraft och elastisitet i ett arbete.

Att ge ett sådant område massage gör att den lokala blodcirkulationen ökar, vilket tillför mer syre till muskeln. Beröringen påverkar även nervsystemet i området, muskeln får hjälp att slappna av och även "må bra" hormonerna endorfiner och oxytocin frigörs.

Att jobba med hela hästens rörelseapparat är viktigt för att hjälpa den tränande kroppen att bibehålla spänst och god styrka. Träningen är en mycket viktig del för att göra hästen bättre, men ibland kan hästen också behöva hjälp med att få loss en låsning mellan två skelettdelar (i en led) och även mjuka upp spända och ömma muskler.
Manipulationer


Med manipulation menas att jag med handkraft utför en snabb rörelse mellan två ledytor, i syfte att återställa full rörlighet i den aktuella leden. Vid en så kallad låsning har hästen inte full rörlighet i leden, framför allt genom att intilliggande muskulatur och ligament är för spända. Så det jag gör vid en manipulation är att jag påverkar vävnaden omkring leden och får den att slappna av igen. Jag användar bara mina händer och en god teknik.

På många ställen kan hästen vara lite stel, så som i ryggkotpelaren, bogar, höfter eller liknande varför de ofta mår mycket gott av att få det stela området lite mobiliserat, dvs att jag genomför små töjningar av leden och dess intilliggande vävnader, för att på så vis hjälpa till att öka rörligheten.Hur går det till?


När jag ska gå igenom en häst vill jag både se den i rörelse och palpera igenom den, för att bilda mig en god uppfattning om hästens status. Jag känner igenom hästens ytliga muskulatur, känner på rörligheten i leder och palperar senor och leder samt ser på hovar och lägger samman allt detta med hästens allmäntillstånd och ägerens beskrivning av hästen.

Sedan väljer jag att behandla de områden som jag uppfattar hästen har mest problem i för dagen. Jag använder mig av av olika tekniker med laser, massage och/eller manipulationer beroende på de upplevda problemen.

Stretching är också en viktigt del där många gånger du som ägare får med dig några bra övningar att jobba vidare med på hästen.


Sammanfattningsvis för jag ned allt i en journal som beskriver vad jag gjort med hästen och rekommendationer om fortsatt träning och vård.


Många av de hästar jag behandlar svarar snabbt på behandlingen, ofta redan efter ett tillfälle. Men jag vill nästan alltid följa upp en behandling för att känna hur hästen svarar på det. Vid andra besöket kan jag och ägaren också diskutera vidare om hur det fortsatta arbetet med hästen kan läggas upp, hur den kan tränas och om den behöver någon ytterligare behandling osv.


Pris per behandling: 1200:- inkl moms

Resa tillkommer vid längre resor för mindre antal hästar.