Kontroll vid hästköp

Kontroll inför hästköp


Inför ett hästköp kan det finnas många frågor och funderingar innan du känner dig redo för ett beslut.  Att besikta hästen hos veterinär tycker jag alltid att du ska göra, men jag kan hjälpa dig med ytterligare kontroll av hästens status.

Jag gör en grundlig palpation och genomgång av hästen och sammanfattar allt i ett skriftligt utlåtande.

Jag genomför inga behandlingar om inte hästens ägare önskar detta. 


Vad ingår?

Vid en kontroll ingår:


Exteriör bedömning (för notering om större avvikelser finns)


Bedömning av hästens symmetri (jmf höger och vänster sida)


Kontroll av hovstatus


Kontroll av hästen i röresel på rakt och böjt spår.


Kontroll av hästens ledspel


Palpation av ytlig muskulatur


Palpation av hästens nedre ben